ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ NOVA >

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη
τηλεφωνικών κέντρων

Οι πιστοποιημένοι μας Τεχνικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και την τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με το τηλεφωνικό σας κέντρο, Panasonic, Ericsson – LG ή Yeastar.

Παραμετροποίηση

Προγραμματισμός/ Παραμετροποίηση
τηλεφωνικού κέντρου

Ρύθμιση voice mail

Ρύθμιση Auto Attendant

Ρύθμιση IP Phones/ Softphones

Αναβάθμιση / Επέκταση

Διασύνδεση τηλεφωνικών κέντρων που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία

Διασύνδεση νέων τηλεφωνικών γραμμών με το τηλεφωνικό σας κέντρο

Επέκταση των εσωτερικών
της επιχείρηση σας

Μεταφορά σε Cloud υποδομή

Επισκευή / μεταφορά

Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών του τηλεφωνικού κέντρου σας.

Επισκευή τηλεφωνικού κέντρου

Μεταφορά τηλεφωνικού κέντρου

Αντικατάσταση υλικού

Μετακομίζετε;

Αποσυνδέουμε με ασφάλεια το τηλεφωνικό σας σύστημα και τις τηλεφωνικές συσκευές, τις μεταφέρουμε στο νέο μας χώρο, επανασυνδέσουμε τον εξοπλισμό και τον ρυθμίζουμε ώστε να επιστρέψετε στην καθημερινότητα σας άμεσα.

Επικοινωνήστε με τους επαγγελματίες μας.

Επικοινώνησε με έναν Εξειδικευμένο Σύμβουλο Πωλήσεων.

Βρες απαντήσεις αποκλειστικά για την υπηρεσία που θέλεις