ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ NOVA >

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη
τηλεφωνικών κέντρων

Οι πιστοποιημένοι μας Τεχνικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και την τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με το τηλεφωνικό σας κέντρο, Panasonic, Ericsson – LG ή Yeastar.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
PANASONIC COMMS PROFESSIONAL

Παραμετροποίηση

Προγραμματισμός/ Παραμετροποίηση
τηλεφωνικού κέντρου

Ρύθμιση voice mail

Ρύθμιση Auto Attendant

Ρύθμιση IP Phones/ Softphones

Παραμετροποίηση τηλεφωνικών κέντρων

Αναβάθμιση / Επέκταση

Διασύνδεση τηλεφωνικών κέντρων που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία

Σύνδεση νέων τηλεφωνικών γραμμών με το τηλεφωνικό σας κέντρο

Επέκταση των εσωτερικών
της επιχείρηση σας

Μεταφορά σε Cloud υποδομή

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Επισκευή / μεταφορά

Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών του τηλεφωνικού κέντρου σας.

Επισκευή τηλεφωνικού κέντρου

Μεταφορά τηλεφωνικού κέντρου

Αντικατάσταση υλικού

Επισκευή τηλεφωνικών κέντρων

Μετακομίζετε;

Αποσυνδέουμε με ασφάλεια το τηλεφωνικό σας σύστημα και τις τηλεφωνικές συσκευές, τις μεταφέρουμε στο νέο μας χώρο, επανασυνδέσουμε τον εξοπλισμό και τον ρυθμίζουμε ώστε να επιστρέψετε στην καθημερινότητα σας άμεσα.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδιεκυμένο σύμβουλο

Επικοινώνησε με έναν Εξειδικευμένο Σύμβουλο Πωλήσεων.

Βρες απαντήσεις αποκλειστικά για την υπηρεσία που θέλεις